Google SketchUp Pro 2019 är det enklaste sättet att rita i 3D, som för närvarande levereras i en webbläsare. SketchUp ger dig verktyg för att göra alla slags 3D-bilder och layouter, från träbearbetningsmönster till stadsplaneringslayouter. Och...