CAD KAS PDF Editor 5.5 sätter ett urval av PDF redigeringsverktyg. Det är möjligt att använda dessa för att kommentera PDF-filer, redigera och omvandla innehåll, lägga till säkerhetsfunktioner och mycket mer. Verktygen är organiserad och kategoriserad, så att ...