Navicat Crack 12.1.19 är ett databashanteringsprogram som låter dig ansluta i programvara till flera databaser, inklusive SQL Server, PostgreSQL, MySQL, Oracle, MariaDB och SQLite. Navicat Premium gör att du snabbt och enkelt kan flytta data till ett textdokument med hjälp av ...